?????? ???- ?????????? ??????? ???????? ??????????? ? ?????????? ????????? ?nglish
Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално -->
Център за подкрепа на бизнеса
  • организиране на научни форуми и фирмени изяви –собствени конферентни зали със 170, 90, 70,30 и 20 места, модерно техническо оборудване

  • консултации и помощ при подготовка на проекти по програми на ЕС

  • бизнес планиране - експертна помощ и изготвяне на фирмени бизнес планове

  • консултиране и подкрепа при стартиране на собствен бизнес

  • защита на интелектуалната собственост – изготвяне на документация за полезни модели, изобретения, търговски марки, промишлени образци, авторско право и сродните му права, ноу-хау, лицензии и мерки срещу нелоялна конкуренция; интелектуална борса

  • библиотека “Стандарти” –БДС и БДС ISO, с абонамент и индивидуално ползване

 
© 2015 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys