НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ECDL ТЕСТОВЕ:

  • Подготовка на кандидата по съответния ECDL модул, според текущата версия на учебната програма – Syllabus 4.0, разпространена от Фондация ECDL – F, гр. Дъблин, Ирландия.

     * Обучението е независим процес от тестирането. При необходимост от обучение по ECDL модул/и, то се извършва само в лицензираните ECDL обучителни центрове.

  • Подаване на Молба за тестиране (Приложение 6) от кандидата, или от упълномощен негов представител в лицензиран ECDL тест център.
  • Подаване на Молба за обучение (Приложение 6А) от кандидата, или от упълномощен негов представител в лицензиран ECDL тест център.
  • Наличие на валидна Карта за умения (Skills Card), закупена от същия или от друг лицензиран ECDL тест център. Срокът на валидност на картата за умения е три години, считано от датата на полагане на първият ECDL тест, отразен в нея.
  • Заявяване на дата и час от кандидата, или от упълномECDL_Bulgaria_Test_Centres_4ощен негов представител за  полагане на тест по ECDL модул/и в лицензиран ECDL тест център.

      * Притежател на изключителните права за разпространение на проекта ECDL на територията на Република България е Консорциум ”ИСДЛ – България”.

Изтеглете оттук презентация на ECDL Bulgaria

     Сдружение "РНТС с ДНТ" - Пловдив е ОТОРИЗИРАН ECDL ТЕСТ ЦЕНТЪР - Лиценз № 15 / м. юли 2006 г.

За контакти: Лилия Жекова (ECDL локален квестор)
тел.: 032 622 582
e-mail: ljekova@abv.bg