?????? ???- ?????????? ??????? ???????? ??????????? ? ?????????? ????????? ?nglish
Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ

Председател – проф. д.х.н. Георги Янков Папанов
Секретар – Лиляна Динчева Русковска
телефон за контакт: 032/ 62 25 82; 62 25 60

 Дейността на съюза е насочена  в следните основни направления:

  • Осигуряване на професионално ориентирана информация за новости в областта на химията и технологията при различните производства.
  • Информиране за научно-технически прояви / конференции, семинари, фирмени срещи, изложби и др./ в страната и чужбина, както и организиране на такива .
  • Обсъждане проблемите на колегията и осигуряване на възможности за даване на становища пред съответните институции от позицията на професионалисти, свързани с опазване на околната среда и оползотворяване на отпадни и странични продукти.
  • Осъществяване на защита на творческите и професионални интереси на специалистите от отрасъла и преподавателите по химия; повишаване на тяхната активност; възможност за езикова, компютърна и друга квалификация.
  • Картотекиране и пълно използване на потенциала от специалисти в областта на химията и преподавателите по химия за консултантска, внедрителска и експертна дейност.
  • Осигуряване на контакти и съвместни прояви с международни неправителствени организации по химия.
 
© 2015 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys