?????? ???- ?????????? ??????? ???????? ??????????? ? ?????????? ????????? ?nglish
Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
РНТС ПО ЛЕСОТЕХНИКА

Председател - инж.Константин Александров Костадинов

Секретар - инж.Никола Георгиев Каварджиков

В структурата на РНТС по Лесотехника влизат три дружества:
1. НТД по озеленяване.
2. НТД към дървообработващата и мебелна промишленост.
3. НТД към регионално управление на горите - Пловдив.

По-важните дейности на съюза са свързани с:
- Проблемите и перспективите за управление на зелената система на град Пловдив.
- Състоянието на лесо - парковите зони в Пловдивска област.
- Състояние и перспективи на горските и декоративни разсадници.
- Развитие и новости в дървообработващата и мебелна промишленост.
- Ефективност на професионалното обучение и последваща реализация на младите специалисти.
- Актуални проблеми на годината.
- Участие в ММП, пролет и есен.
- Участие във всички мероприятия на Сдружението.

Всяко дружество провежда своята дейност, както по проблемите в съответния отрасъл, така и съюза като цяло.

 
© 2015 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys