Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец Март 2019 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор
1 05.03.2019г., 18.00 ч., зала 5, ДНТ Семинар „Методи за контрол, техническа поддръжка и мониторинг на въздушни  мрежи за високо напрежение“ ТНТС на енергетиците
2 05.03.2019г., СУ Яне Сандански Лекция „Умение за изготвяне на интегрирано учебно съдържание“ РНТС на химиците
3 05-08.03.2019г., УХТ Обсъждане Възможности за участие в националните научно - практически курсове, организирани от СХП през м. март 2019 г. РНТС по хранителна промишленост, СХП
4 06.03.2019г., 17.30 ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на геодезиста РС на геодезистите и земеустроителите
5 07.03.2019г., зала 5, ДНТ Заседание Заседание на УС на РНТС на специалистите от земеделието РНТС на специалистите от земеделието
6 08.03.2019г., 15.00 ч., Марицатекс Честване / Среща Среща с жени от текстилната и шивашка промишленост по повод Международния ден на жената, 8-ми март РНТС по текстил, облекло и кожи
7 12.03.2019г., АУ Пловдив Национална експертна кръгла маса „Проблеми и перспективи на биологичното земеделие в България“ РНТС на специалистите от земеделието, АУ Пловдив, ФНТС
8 12.03.2019г., 17.00 ч., ДНТ Клуб Клуб на специалистите по водно дело ТО на НТС по водно дело
9 13.03.2019г., 16.00ч., УХТ Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост РНТС по хранителна промишленост
10 13.03.2019г., 16.00ч., УХТ Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене
11 14.03.2019г., 17.30 ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на лесоинженера и озеленителя РНТС по лесотехника
12 15.03.2019г., 10.00 ч., зала КТИ Курс Въвеждащо обучение по новите мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма РС на икономистите
13 19.03.2019г., Либхер България Научно – техническо пътуване Иновационни технологии в производството на Либхер - Хаусгерете Марица РО на Съюза по електроника, електротехника и съобщения
14 19.03.2019г., 14.30 ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на директорите на професионалните гимназии РНТС по лесотехника
15 19.03.2019г., 17.00 ч., зас. зала 3, ДНТ Семинар „Как да оформим искане за марка“ РНТС на изобретателите
16 20.03.2019г., ИТТИ Марково Кръгла маса „Производство на качествен тютюнев разсад- гранулиране на семена, флоат система“ РНТС на специалистите от земеделието, ИТТИ, НКТБ
17 21.03.2019г., 15.00 ч., Марицатек Среща Запознаване на колегията с материали от новостите в бранша, показани на изложбата в Белград. РНТС по текстил, облекло и кожи
18 21.03.2019г., 15.00 ч., зала 5, ДНТ Обсъждане „Организация и провеждане на научно – техническите мероприятия на РСАИ през м. май – юни 2019 г.“ РС по автоматика и информатика
19 22.03.2018г., 14.00ч., зала 6, ДНТ Честване Световен ден на водата ТО на НТС по водно дело
20 25-30.03.2019г., ИЕЦ София Изложба Участие в Международна изложба „Светът на мебелите“.
Национално състезание по професията „Мебелно производство“.
РНТС по лесотехника, ПГВАД „Х. Ботев“ Пловдив
21 25-29.03.2019г., ДНТ Обсъждане Подготовка участието на млади специалисти по машиностроене в Младежки форум „Наука, технологии, иновации, безнес“ – пролет 2019 РНТС по машиностроене
22 26.03.2019г., 17.30 ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на еколога РНТС по лесотехника
23 27.03.2019г., АУ Пловдив Научно – техническа конференция Младежка научна конференция за отчитане резултатите от разработени научни проекти РНТС на специалистите от земеделието, АУ Пловдив
24 29.03.2019г., ДНТ Клуб Клуб на специалистите от земеделието РНТС на специалистите от земеделието
25 31.03.2019г., 10.00 ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи
26 Всяка събота, 15.00 ч., зала 6, ДНТ Клуб Клуб „Космос” РНТС по транспорта

 

 
© 2005-2017 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys