?????? ???- ?????????? ??????? ???????? ??????????? ? ?????????? ????????? ?nglish
Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец септември 2020 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор
1 01.09.2020 г. Семинар Състояние и развитие на електроенергийния пазар в страната ТНТС на енергетиците
2 02.09.2020 г., 17.30 ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на геодезиста и земеустроителя НТС по геодезия
3 02-29.09.2020 г., с. Гаврилово Честване Ден на златна праскова РНТС на специалистите от земеделието, ИО
4 02-29.09.2020 г. Честване Нощ на учените РНТС на специалистите от земеделието, ИЗК „Марица“
5 02.29.09.2020 г. Изложба - базар Най-доброто от българските пчелни продукти РНТС на специалистите от земеделието, Пчеларско дружество
6 02-25.09.2020 г. Семинар Анализ на факторите, влияещи върху точността на размерите на детайлите при лазерно рязане РНТС по машиностроене
7 02-24.09.2020 г. Семинар Планиране на дейността на фирмите в условията на пандемия РС на изобретателите
8 10.09.2020 г., 17.30 ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на лесоинженера и озеленителя НТС по лесотехника
9 15.09.2020 г., 17.00 ч., зас. зала 3, ДНТ Семинар Нобелови награди за 2019 година и условия за номиниране РНТС на изобретателите
10 17.09.2020 г., 15.00 ч., зала 5, ДНТ Семинар Новата оперативна програма „Развитие на регионите (2021 – 2027) и предвидения бюджет за България - „Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.“ Лектор: инж. Валентин Йовев, Зам. - министър на МРРБ РНТС по строителство
11 24.09.2020 г., 14.30 ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на директорите на професионалните гимназии НТС по лесотехника
12 24.09.2020 г., 16.00  ч., зала 5, ДНТ Форум Онлайн форум по образователна роботика НТС по автоматика и информатика
13 24.09.2020 г., 17.00 ч., зала 6, ДНТ Обсъждане Електронни уроци и приложението им в преподаването по химия РНТС на химиците
14 28.09.2020 г., хижа Здравец Обсъждане Дейността на НТС по лесотехника до края на 2020 година НТС по лесотехника
15 29.09.2020 г., 17.30 ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на еколога НТС по лесотехника
16 29.09.2020 г., 17.30 ч., зас. зала 3, ДНТ Обсъждане Иновационни технологии в електропроизводството НТС по електроника, електротехника и съобщения

 

 
© 2005-2017 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys