Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец АПРИЛ 2018 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор

1

02.05.2018г., 17.30ч., зала 5, ДНТ

Клуб

Клуб на геодезиста

РС на геодезистите и земеустроителите

2

04.05.2018г., 14.00ч., зала №5, ДНТ

Съвещание

Заседание на Управителния съвет на РНТС на специалистите от земеделието

РНТС на специалистите от земеделието

3

08.05.2018г., 14.30ч., зала №5, ДНТ

Клуб

Клуб на директорите на професионалните гимназии от област Пловдив /КДПГОП/

РНТС по лесотехника

4

08.05.2018г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ

Клуб

Клуб на специалистите по водно дело

ТО на НТС по водно дело

5

08.05.2018г., 18.00ч., зала 5, ДНТ

Семинар

„60 години експлоатация на ВЕЦ Батак"

ТНТС на енергетиците

6

08-15.05.2018г., УХТ

Обсъждане

Обсъждане резултатите от 11-та Национална кулинарна купа на България, 2018

РНТС по хранителна промишленост, УХТ

7

08-23.05.2018г.,

Научно-технически пътувания

Посещения на заведения за хранене и предприятия за производство на храни

РНТС по хранителни технологии, УХТ

8

09.05.2018г., 16.00ч., УХТ

Клуб

Клуб на специалистите по хранителна промишленост

РНТС по хранителна промишленост

9

09.05.2018г., 16.00ч., УХТ

Клуб

Младежки клуб по машиностроене

РНТС по машиностроене

10

10.05.2018г., 17.30ч., зала 5, ДНТ

Клуб

Клуб на лесоинженера и озеленителя

РНТС по лесотехника

11

10-11.05.2018г., ТУ София, Филиал Пловдив

Олимпиада

Участие в Републиканска олимпиада по теоретична електротехника

РО на Съюз по електроника, електротехника и съобщение

12

10-12.05.2018 г., Ямбол

Научно - техническа конференция с международно участие

Участие в Научно - техническа конференция с международно участие „Мениджмънт и качество (за млади учени)

ФНТС, НТС Ямбол, ТУ Ст. Загора, Факултет „Техника и технологии” Ямбол, РНТС по транспорта

13

11.05.2018г., Садово

Открит ден

Ден на фъстъците

РНТС на специалистите от земеделието, ИРГР „К. Малков” Садово

14

11.05.2018г., 11.00ч., КТИ

Семинар

"Бизнесмрежите като фактор за развитие и повишаване конкурентоспособността на българските предприятия"

РС на икономистите, КТИ

15

12.05.2018г., УХТ

Кръгла маса

„Висшето образование в машиностроенето - проблеми и перспективи”

РНТС по машиностроене, кат. МАХВП УХТ

16

12.05.2018г., яз. Батак

Честване

Ден на специалността МАХВП. Студентски спортно - оздравителен лагер.

РНТС по машиностроене, кат. МАХВП УХТ

17

15.05.2018г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ

Семинар

„Лицензионно договаряна на ноу-хау”

РНТС на изобретателите

18

17.05.2018г., 13.00ч, „Дуситекс”

Кръгла маса

„Подход за модернизиране и автоматизиране на шевни машини”

РНТС по текстил, облекло и кожи

19

17.05.2018г., ИРА Пловдив

Семинар

„Климатични промени и аквакултура”

РНТС на специалистите от земеделието, ИРА - Пловдив

20

17.05.2018г., 17,30ч., СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Клуб

Клуб на химиците

РНТС на химиците

21

17-19.05.2018г., ТУ София, Филиал Пловдив

Международна научна конференция

Участие в Седма международна научна конференция Техника, Технологии и Системи - "ТЕХСИС 2018" 

РО на Съюз по електроника, електротехника и съобщения, РНТС по транспорта

22

25.05.2018г., 10.30ч., „Марицатек”

Кръгла маса

„Усъвършенстване организацията на тъкачното производство с цел увеличаване на производителността”

РНТС по текстил, облекло и кожи

23

21-31-05.2018г., УХТ

Дискусия

Участие в подготовката и провеждането на честването на 55 годишнината от създаването на специалност 4Обществено хранене”, прераснала в специалности „Туризъм”, Хотелиерство и ресторантьорство”, „Кетъринг” и „Храни, хранене и диететика” в УХТ

РНТС по хранителна промишленост, УХТ

24

27.05.2018г., 10.00ч.,  ДНТ

Клуб

Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи

РНТС по текстил, облекло и кожи

25

28.05.2018г., 09.30ч., зала №6, ДНТ

Курс

Обучение на тема: „Задължения и отговорности на консултанта при прилагане на новата Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРСМ)”

РНТС по строителство, БААИК

26

28.05.2018г., 14.00 ч., зала №5, ДНТ

Съвещание

Заседание на Управителния съвет на РНТС на специалистите от земеделието

РНТС на специалистите от земеделието

27

28-30.05.2018г.

Кръгла маса

Обсъждане участието в организирането и провеждането на Седмицата на Зелената система на град Пловдив.

РНТС по лесотехника

28

29.05.2018г., 16.00ч., зала №5, ДНТ

Семинар

„Съвременни тенденции при вредителския софтуер"

РС по автоматика и информатика

29

29.05.2018г., 17.30ч., зала №6, ДНТ

Клуб

Клуб на еколога

РНТС по лесотехника

30

30-31.05.2018г., Велико Търново

Научно - техническо пътуване / Семинар

Работна среща с ТО на НТС - Велико Търново. Пътуващ семинар.

РНТС на специалистите от земеделието, ТО на НТС - Велико Търново

21

30-31.05.2018г., ДНТ

Обсъждане

Подготовка и провеждане на научно - техническата конференция „Опаковки - тенденции и развитие”

РНТС по машиностроене

32

всяка събота, 15.00 ч., зала 6, ДНТ

Клуб

Клуб „Космос”

РНТС по транспорта

 

 
© 2005-2017 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys