Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец НОЕМВРИ 2017 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор

1

01.11.2017г., ИРГР - Садово

Честване

Ден на народните будители - посещение на музея в ИРГР - Садово

РНТС на специалистите от земеделието, ИРГР - Садово

2

02.11.2017г., 17.00ч., Военен клуб - Пловдив

Обсъждане

Представяне на книгата „Валди” на Веселин Стоянов

РНТС по транспорта

3

06-30.11.2017г., ТУ София, Филиал - Пловдив

Изложба

Изложба за Иван (Джон) Ночев

РНТС по транспорта

4

08.11.2017г., 16.00ч., УХТ

Клуб

Клуб на специалистите по хранителна промишленост

РНТС по хранителна промишленост

5

08.11.2017г., 16.00ч., УХТ

Клуб

Младежки клуб по машиностроене

РНТС по машиностроене

6

08.11.2017г., 17.30ч., зала 5

Клуб

Клуб на геодезиста и земеустроителя

РС на геодезистите и земеустроителите

7

09.11.2017г., 13.30ч., „Прото” АД

Лекция

„Нова методика за изпитване на плетени платове при двумерно и тримерно натоварване на опъване”

РНТС по текстил, облекло и кожи

8

09.11.2017г., 14.00ч., зала №6, ДНТ

Семинар

„Ефективно и икономично използване на енергията в промишлеността и бита”

СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”, РНТС по машиностроене, ТНТС на енергетиците, КИБ, УХТ

9

09.11.2017г., 17.00ч., зала 5, ДНТ

Клуб

Клуб на лесоинженера и озеленителя

РНТС по лесотехника

10

10.11.2017г., 10.30ч., Дом на учените - Пловдив

Честване

Участие в Тържественото отбелязване „55 години ИИРХ - Пловдив”

РНТС по хранителна промишленост, ИИРХ - Пловдив

11

10.11.2017г., 14.00ч., Кинозала 1, ДНТ

Национален форум

Национален форум „Устойчиво строителство – устойчиво развитие”

НТССБ, РНТС по строителство

12

10.11.2017г., ДНТ

Заседание

Заседание на УС на РНТС на специалистите от земеделието

РНТС на специалистите от земеделието

13

14.11.2017г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ

Клуб

Клуб на специалистите по водно дело

ТО на НТС по водно дело

14

15.11.2017г., Асеновград

Срещи

Срещи с фирми от Асеновград, работещи в химическата индустрия по привличането им в дейността на РНТС на химиците.

РНТС на химиците

15

17.11.2017г., ДНТ

Младежки форум

Младежки форум - есен 2017 „Наука, технологии, иновации, бизнес”

СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”, РНТС по транспорта

16

18.11.2017г., ДНТ

Младежки форум

Младежки форум - есен 2017 „Наука, технологии, иновации и бизнес в хранителната промишленост и туризма”

СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”, РНТС по хранителна промишленост

17

21.11.2017г., 17.00ч., Нац. агенция  „Тракия” ул. „Капитан Райчо” 50

Лекция

„Синергия - иновации, патенти”

РНТС на изобретателите

18

22.11.2017г., 11.00ч., кинозала №3, ДНТ

Дискусионен форум

„Етични финанси и дигитални технолигии” - част II

РС на икономистите, БАККОМ, Етик Финанс, АЕФ, IT Академия

19

22-23.11.2017г., ДНТ

Научно - техническа конференция

Научно - техническа конференция „ Наука, техника, сигурност - 2017”

„СНЦ ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”, РНТС по транспорта, РНТС ОИС, СОРА

20

23.11.2017г., 10.30ч., ПХ „Москва”, София

Честване

Участие в Деня на ХВП и XIV-та Национална научно-практическа конференция с международно участие „Какво (не) знаем за храните”

РНТС по хранителна промишленост, СХП

21

23.11.2017г., 15.00ч., „Марицатек”

Обсъждане

„Новата техника, предлагана от „Пиканол” и „Карл Майер” (презентация от м. октомври 2017 г.)”

РНТС по текстил, облекло и кожи

22

23.11.2017г., 16.00ч., зала 5, ДНТ

Семинар

"Криптовалутите и техния потенциал"

РС по автоматика и информатика, УниБИТ

23

24.11.2017г., ИТТИ

Честване

Празник на ИТТИ - Марково

РНТС на специалистите от земеделието, ИТТИ - Марково

24

28.11.2017г., 17.00ч., ДНТ

Клуб

Клуб на електроспециалиста

РО на Съюз по електроника, електротехника и съобщения

25

28.11.2017г., 17.00ч., зала 5, ДНТ

Клуб

Клуб на еколога

РНТС по лесотехника

26

26.11.2017г., 10.00ч., ДНТ

Клуб

Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи

РНТС по текстил, облекло и кожи

27

29.11.2017г., 15.00ч., зала 5, ДНТ

Дискусия

Водоснабдителната мрежа на град Пловдив - проблеми и перспективи

ТО на НТС по водно дело

28

всяка събота, 15.00ч., зала 6, ДНТ

Клуб

Клуб „Космос”

РНТС по транспорта

 

 
© 2005-2017 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys