Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец Юни 2018 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор

1

01-02.06.2018г., зала 6, ДНТ

Научно - техническа конференция с международно участие

XI-та Национална конференция  „Образованието и изследвания в информационното общество”

АРИО, БАН , РСАИ

2

03-06.06.2018г, Бургас

Международен симпозиум

Участие в SIELA 2018 - XX-ти Международен симпозиум по електрически апарати и технологии

РО на Съюза по електроника, електротехника и съобщения, СЕЕС

3

05.06.2018г., 14.30ч., зала №5, ДНТ

Клуб

Клуб на директорите на професионалните гимназии от област Пловдив /КДПГОП/

РНТС по лесотехника

4

05.06.2018г., 18.00ч., зала 5, ДНТ

Семинар

Помпено - акумулираща мощност в България. Развитие на проекта за язовир „Яденица”.

ТНТС на енергетиците

5

06.06.2018г., 17.30ч., зала 5, ДНТ

Клуб

Клуб на геодезиста

РС на геодезистите и земеустроителите

6

07-08.06.2018г., ДНТ

Научно - техническа конференция с международно участие

XII-та Национална научно - техническа конференция с международно участие ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ, 2018

СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”, ИМ „С. Ангелов” - БАН, НД „ЕИООС”, РНТС ХП, РНТС СЗ

7

09.06.2018 г., 11.00ч., зала 3, ФНТС

Конкурс

Организиране и провеждане на Национален конкурс „Млад икономист 2018”.

РС на икономистите, СИБ

8

12.06.2018г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ

Клуб

Клуб на специалистите по водно дело

ТО на НТС по водно дело

9

13.06.2018г., 16.00ч., УХТ

Клуб

Младежки клуб по машиностроене

РНТС по машиностроене

10

13.06.2018г., 16.00ч., УХТ

Клуб

Клуб на специалистите по хранителна промишленост

РНТС по хранителна промишленост

11

13.06.2018г., 17.00ч., УХТ

Обсъждане

„Средното образование в машиностроенето”

РНТС по машиностроене

12

13.06.2018г., 17.00ч., УХТ

Обсъждане

Информиране на членовете на РНТС по ХП - Пловдив за организиран от УХТ курс за одитори на интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните (23 и 24 юни)

РНТС по хранителна промишленост

13

14.06.2018г., 16.00ч., „Марицатекс”

Честване / Среща

„Ден на специалиста по текстил, облекло и кожи”

РНТС по текстил, облекло и кожи, „Марицатекс”

14

14.06.2018г., ИРГР Садово

Открит ден

Ден на фермера

РНТС на специалистите от земеделието, ИРГР Садово

15

14.06.2018г., 17.30ч., зала 5, ДНТ

Клуб

Клуб на лесоинженера и озеленителя

РНТС по лесотехника

16

19.06.2018г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ

Беседа

„Как да регистрираме изобретение”

РНТС на изобретателите

17

22.06.2018г., Фирма „СЕКЕ Кърджали"

Обучение

Обучение на специалисти по тютюна

РНТС на специалистите от земеделието, Фирма „СЕКЕ Кърджали"

18

24.06.2018г., 10.00ч., ДНТ

Клуб

Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи

РНТС по текстил, облекло и кожи

19

25-26.06.2018г., Карлово, Казанлък

Консултация

Научно - техническа консултация по комплексно оползотворяване на лавандуловите съцветия

РНТС на химиците

20

26.06.2018г., 17,00ч., зас. зала 3, ДНТ

Клуб

Клуб на електроспециалиста

СЕЕС, РО на Съюза по електроника, електротехника и съобщения

21

26.06.2018г., 17.30ч., зала 6, ДНТ

Клуб

Клуб на еколога

РНТС по лесотехника

22

27.06.2018г., Флоренция

Научно - техническо пътуване

Международна специализирана изложба за текстил „Pitti Immagine Filati”

РНТС по текстил, облекло и кожи

23

всяка събота, 15.00ч., зала 6, ДНТ

Клуб

Клуб „Космос”

РНТС по транспорта

 

 
© 2005-2017 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys