Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец Ноември 2018 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор
1 02-04.10.2018 г., ИЕЦ София Национална конференция Национална общотекстилна конференция „Традиции и иновации в текстила и облеклото” РНТС по текстил, облекло и кожи, НТС по ТОК
2 03.10.2018 г., 17.30 ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на геодезиста РС на геодезистите и земеустроителите
3 03.10.2018г., 18.00ч., зала 5, ДНТ Семинар „Бизнес, човешки капитал и конкурентоспособност на компанията” ТНТС на енергетиците
4 04-05.10.2018г., ДНТ София Симпозиум Участие в Девети национален симпозиум с международно участие ”Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки” СХП, РНТС по хранителна промишленост
5 05.10.2018 г., зала 5, ДНТ Съвещание Заседание на Управителния съвет на РНТС на специалистите от земеделието РНТС на специалистите от земеделието
6 09.10.2018 г., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на електроспециалиста РО по електроника, електротехника и съобщения
7 10.10.2018 г., 11.00 ч., КТИ Семинар „Блокчейн в сферата на финансите, туризма и обучението" РС на икономистите
8 10.10.2018г., 16.00ч., УХТ Клуб Клуб на специалистите от хранителната промишленост РНТС по хранителна промишленост
9 10.10.2018 г., 16.00ч., УХТ Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене
10 11-13.10.2018г., УХТ Пловдив Конференция Участие в 65 Юбилейна международна научна конференция– „Хранителна наука, техника и технологии - 2018” УХТ Пловдив, РНТС по хранителна промишленост, РНТС по машиностроене
11 11.10.2018г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на специалистите по водно дело ТО на НТС по водно дело
12 11.10.2018г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на лесоинженера и озеленителя РНТС по лесотехника
13 12.10.2018 г., 10.00 ч., зала 6 Научно - техническа конференция Научно - техническа конференция „Опаковки - тенденции в развитието и приложението”. Участие на членовете на РНТС на химиците в конференцията. СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”, РНТС на химиците, РНТС по машиностроене
14 15-17.10.2018 г., хотел „Санкт Петербург“, Пловдив Международен симпозиум ІІІ Международен симпозиум по диви родственици на земеделските култури РНТС на специалистите от земеделието, ИО-Пловдив, Международно дружество по градинарска наука
15 16.10.2018 г., 17.00 ч., зас. зала 5, ДНТ Обсъждане Беседа „Как да защитим или споделим своето ноу - хау” РНТС на изобретателите
16 18.10.2018 г., 15.00 ч., „Родопски килим” Дискусия „За” и „против” ишлемето РНТС по текстил, облекло и кожи
17 23.10.2018г., 14.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на директорите на Професионалните гимназии РНТС по лесотехника
18 22-26.10.2018г., ДНТ Лекция Развитие на пътната мрежа в Република България НТСТ, РНТС по транспорта
19 24.10.2018 г., 16.00 ч., зала 5, ДНТ Семинар „Дигитални умения за Е-образование” РС по автоматика и информатика
20 25-26.10.2018г., ДНТ Пловдив Конференция Единадесета национална научно - практическа конференция на тема ”Иновации в хранително - вкусовата промишленост” СХП, РНТС по хранителна промишленост
21 25.10.2018 г., ИРГР, ИО, ИТТИ, ИЗК, ИРА Честване Ден на земеделската наука ССА, РНТС на специалистите от земеделието
22 25.10.2018 г., 10.00 ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи
23 26.10.2018 г., ИРГР Садово Изложба Кулинарна изложба на продукти на ИРГР Садово РНТС на специалистите от земеделието, ИРГР Садово
24 29-31.10.2018 г., АУ - Пловдив Честване Дни на студентското художествено творчество и научна дейност АУ Пловдив, РНТС на специалистите от земеделието
25 30.10.2018ч., 15.00ч., зала 5, ДНТ Семинар Алтернативни методи за пречистване на битови отпадни води от населени места без централизационна мрежа ТО на НТС по водно дело
26 30-31.10.2018 г. Пътуващ семинар Международен ден на Смилянския боб РНТС на специалистите от земеделието
27 всяка събота, 15.00ч., зала 6, ДНТ Клуб Клуб „Космос” РНТС по транспорта

 

 
© 2005-2017 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys