Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец ЯНУАРИ 2018 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор
1 02.01.2018 г., 18.00ч., зала №5, ДНТ Семинар „Две години след Парижкото споразумение за климата и напредъка в изпълнение на ангажиментите на ЕС” ТНТС на енергетиците
2 03.01.2018 г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на геодезиста и земеустроителя РС на геодезистите и земеустроителите
3 09.01.2018 г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на специалистите по водно дело ТО на НТС по водно дело
4 10-25.01.2018г. Обсъждане „Организиране и участие на членовете на РНТСМ в Младежки форум по машиностроене, 2018” РНТС по машиностроене
5 11.01.2018 г., 15,00ч., ДНТ Съвещание „Подготовка за реализиране плана за научно - техническа и организационна дейност на РНТС ТОК за 2018 година” РНТС по текстил, облекло и кожи
6 11.01.2018 г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на лесоинженера и озеленителя РНТС по лесотехника
7 16.01.2018 г., 17.00ч.,
зас. зала 3, ДНТ
Семинар „Синергия, бизнес, патенти” РНТС на изобретателите
8 19.01.2018 г., ПУ
„П. Хилендарски”
Обсъждане „Резултати и оценка на научно - приложните изследвания на взаимодействието училище - семейство” РНТС на химиците
9 19.01.2018 г., 11.00ч., КТИ Семинар „Промени и нови моменти в данъчното законодателство за 2018 г.” РС на икономистите
10 22-26.01.2018 г., ДНТ Обсъждане „Младежки форум по хранителна промишленост, 2018 - организиране, срокове, участие” РНТС по хранителна промишленост
11 23.01.2018 г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на електроспециалиста РО на Съюза по електроника, електротехника и съобщения
12 24.01.2018 г., 16.00ч., УХТ Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене
13 24.01.2018 г., 16.00ч., УХТ Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост. Обсъждане дейността на съюза през 2016г. РНТС по хранителна промишленост
14 25.01.2018 г., 13.30 ч., „Евроалтернатива” Кръгла маса „Възможности за подобряване на условията на труд със средства от европрограми” РНТС по текстил, облекло и кожи, „Евроалтернатива”
15 25-30.01.2018г., УХТ Обсъждане Участие на членовете на РНТС по хранителна промишленост във ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ, ХОРЕКА ПЛОВДИВ - 2018 РНТС по хранителна промишленост
16 25.01.2018 г., 16.00ч., зала 5, ДНТ Семинар Платформи за дистанционно обучение РС по автоматика и информатика
17 28.01.2018 г., 10.00ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста от леката промишленост РНТС по текстил, облекло и кожи
18 29.01.2018 г., Земеделски институт - Стара Загора Семинар „Аквакултура - иновации и приложения” ИРА, Земеделски институт - Стара Загора, РНТС на специалистите от земеделието
19 30.01.2018 г., 10.00 ч., зала 6, ДНТ Семинар „Резултати и постижения на ИРГР - Садово през 2017 г.” ИРГР – Садово, РНТС на специалистите от земеделието
20 30.01.2018 г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на еколога РНТС по лесотехника
21 31.01.2018 г., 10.00 ч., зала 6, ДНТ Семинар „Научноизследователска дейност на ИТТИ – иновативни решения и насоки за развитие” ИТТИ, РНТС на специалистите от земеделието
22 всяка събота, 15.00ч., зала 6, ДНТ Клуб Клуб „Космос” РНТС по транспорта

 

 
© 2005-2017 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys