Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец МАРТ 2018 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор
1 05-06.03.2018г., 10.00 ч., ВУАРРР Кръгла маса Устойчиво земеползване - стимули и бариери Институт за регионална изследвания, РНТС на специалистите от земеделието
2 06-09.03.2018г., УХТ Обсъждане Възможности за участие в Национален научно - практически курс на тема: „Сензорен анализ и дегустация на храни и напитки” РНТС по хранителна промишленост, СХП
3 06.03.2018г., 18.00ч., зала 5, ДНТ Семинар "Умни заводи или Индустрия 4.0  - Четвърта индустриална революция" ТНТС на енергетиците
4 06.03.2018г., 14.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на директорите на професионалните гимназии от област Пловдив /КДПГОП/ РНТС по лесотехника
5 08.03.2018г., 17.30 ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на лесоинженера и озеленителя РНТС по лесотехника
6 13.03.2018г., 16.00ч., зала 5, ДНТ Семинар "Блокчейн проекти - опити и предизвикателства" РС на икономистите
7 13.03.2018г., 17.00ч.,
ДНТ
Клуб Клуб по водно дело ТО на НТС по водно дело
8 14.03.2018г., 16.00ч.,
УХТ
Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост РНТС по хранителна промишленост
9 14.03.2018г., 16.00ч.,
ХТ
Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене
10 14.03.2018г., 17.30ч.,
зала 5, ДНТ
Клуб Клуб на геодезиста и земеустроителя РС на геодезистите и земеустроителите
11 15.03.2018г., АУ Научно - техническа конференция Младежка научна конференция за отчитане резултатите от разработени научни проекти АУ, РНТС на специалистите от земеделието
12 15.03.2018г, 16.00ч., зала 6, ДНТ Семинар „Как да адаптираме образователната система към дигиталното поколение” СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив” Община Пловдив, РУ „А. Кънчев”, РНТС по транспорта
13 15-13.03.2018г., Ниш, Република Сърбия Бизнес срещи Участие в двустранни търговско - икономически отношения с конфекционни фирми от Република Сърбия РНТС по текстил, облекло и кожи
14 15-31.03.2018г. Обсъждане Подготовка на материали за конкурс на фондация „Вигория” за Мария Кюри по случай 150 години от рождението й. РНТС на химиците
15 16.03.2018г., ИТТИ Курс Представяне на добри земеделски практики – гранулиране на тютюневи семена и отглеждане разсад във водни лехи ИТТИ, РНТС на специалистите от земеделието
16 20.03.2018г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Семинар „Иновации и патенти от бъдещето” РНТС на изобретателите
17 21.03.2018г., 14.00ч., „Руен Принт” Обсъждане Технология за лазерно принтиране на текстилни изделия РНТС по текстил, облекло и кожи
18 21-23.03.2018г., Бремен, Германия Научно - техническа конференция Участие в 34-та Международна конференция по памука РНТС по текстил, облекло и кожи
19 22.03.2018г., 14.00ч., зала 6, ДНТ Честване Световен ден на водата ТО на НТС по водно дело
20 22.03.2018г., 15.00ч., ДНТ Обсъждане Техническо състояние на язовирните стени и съоръженията им. Проблеми с нормативната база, свързани с експлоатацията и контрола. ТО на НТС по водно дело
21 22.03.2018г., 16.00ч., ДНТ Семинар Изработка на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособена територия на Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив;
Програма за оформяне регистри за всички дейности на Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив.
ТО на НТС по водно дело, Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив
22 22.03.2018г., 17.00ч., ДНТ Семинар Иновативна технология за компостиране на утайки от ПСОВ. ТО на НТС по водно дело
23 22.03.2018г., СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” Конкурс Ученически конкурс „Водата на доброто и злото” РНТС на химиците, СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
24 22.03.2018г., АУ Честване Честване на Международен ден на водата АУ, РНТС на специалистите от земеделието
25 23.03.2018г., 16.00ч., зала 5, ДНТ Семинар „Педагогически и технологични аспекти на образователни компютърни игри" доц. Георги Тупаров (НБУ) РС по автоматика и инфорамтика
26 23.03.2018г., ДНТ Съвещание Заседание на УС на НТССЗ РНТС на специалистите от земеделието
27 25.03.2018г., 10.00ч.,
ДНТ
Клуб Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи - Пловдив
28 26-30.03.2018г., ДНТ Обсъждане Подготовка и организация на провеждане на Младежки форум по машиностроене 2018 РНТС по машиностроене
29 27.03.2018г., 17.00ч.,
зас. зала 3, ДНТ
Клуб Клуб на електроспециалиста РО на Съюза по електроника, електротехника и съобщения
30 27.03.2018 г., 17.30 ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на еколога РНТС по лесотехника,
31 29.03.2018г., 14.00ч., зала 6, ДНТ Семинар „Екология и енергетика” ТНТС на енергетиците
32 30.03.2018г., ИТТИ Кръгла маса Проблеми и перспективи на тютюнопроизводството в България ИТТИ, РНТС на специалистите от земеделието
33 Всяка събота, 15.00 ч.,
зала 6, ДНТ
Клуб Клуб „Космос” РНТС по транспорта

 

 
© 2005-2017 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys