Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец Юли 2019 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор
1 02.07.2019г., 18.00ч., зала 5, ДНТ Семинар "Концепции за управление на електрически двигатели" ТНТС на енергетиците
2 02.07.2019г., 11.00ч., Евент център, Тех парк ОПТЕЛА Семинар "Икономическото развитие и мястото на образованието" РС на икономистите
3 02-25.07.2019 г., Хисар Научно – техническо пътуване Запознаване с работата на ПСОВ Хисар ТО на НТС по водно дело
4 03.07.2019г., 17.00ч., ДНТ Клуб Клуб на геодезиста и земеустроителя РС на геодезистите и земеустроителите
5 05.07.2019 г., ДНТ Клуб Клуб на специалистите от земеделието РНТС на специалистите от земеделието
6 08-12.07.2019 г., 17.00 ч., зала 5, ДНТ Семинар „Информационните технологии в археологията“ (доц. Веселина Вачкова, проф. Йордан Детев) РС по автоматика и информатика, РНТС по транспорта
7 09.07.2019г., 17.00ч., ДНТ Клуб Клуб на специалистите по водно дело ТО на НТС по водно дело
8 10.07.2019г., 16.00ч., УХТ Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене
9 10.07.2019г., 16.00ч., УХТ Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост РНТС по хранителна промишленост
10 11.07.2019г., 15.30 ч., „Марицатекс“ Среща / Обсъждане „Бъдещето на текстилното машиностроене, показано на ITMA 2019 в Барселона“ РНТС по текстил, облекло и кожи
11 11.07.2019г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на лесоинженера и озеленителя РНТС по лесотехника
12 12.07.2019 г., Пловдив Съвещание Изнесено заседание на УС на РНТС СЗ РНТС на специалистите от земеделието
13 16.07.2019г., 17.30ч., зас. зала 3, ДНТ Обсъждане "Условия и начени за комерсиализиране на изобретения - примери от световната практика" РНТС на изобретателите
14 19.07.2019 г., ИТТИ Марково Кръгла маса Тютюнопроизводството в България-иновативни решения и практики РНТС на специалистите от земеделието, ИТТИ Марково
15 23.07.2019г., 17.00ч. Клуб Клуб на електроспециалиста РО на Съюз по електроника, електротехника и съобщения
16 25-26.07.2019 г., Момчилград Курс Обучение на специалисти по тютюна от фирма СЕКЕ РНТС на специалистите от земеделието, ИТТИ, СЕКЕ
17 28.07.2019 г., 10.00 ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи
18 30.07.2019г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на еколога РНТС по лесотехника
19 08-12.07.2019г., УХТ Обсъждане Представяне на най-добрите дипломни проекти на студенти от УХТ РНТС по хранителна промишленост, РНТС по машиностроене

 

 
© 2005-2017 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys