Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец Юни 2019 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор
1 04.06.2019г., 18.00ч., зала 5, ДНТ Семинар „Важни проекти от програмите за използване на фондове от ЕС в областта на енергетиката и енергийната ефективност“ ТНТС на енергетиците
2 05.06.2019г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на геодезиста РС на геодезистите и земеустроителите
3 10.06.2019 г., УХТ Лекция Представяне на добри туристически практики РНТС по хранителна промишленост, УХТ
4 11.06.2019г., 11.00ч., зала 2, ФНТС Честване Честване Деня на икономиста СИБ, РС на икономистите
5 11.06.2019г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на специалистите по водно дело ТО на НТС по водно дело
6 12.06.2019г., 16.00ч., УХТ Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене
7 12.06.2019г., 16.00ч., УХТ Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост РНТС по хранителна промишленост
8 13.06.2019г., 15.30ч., Марицатекс Честване Ден на специалиста от леката промишленост РНТС по текстил, облекло и кожи, Марицатекс
9 13.06.2019г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на лесоинженера и озеленителя РНТС по лесотехника
10 13-14.06.2019г., Карлово, Казанлък Консултации Оказване на научно – техническа помощ при изолиране и идентифициране на БАВ от отпадни продукти РНТС на химиците
11 14.06.2019г., 17.00ч., УХТ Кръгла маса „Проблеми и перспективи на средното образование в машиностроенето ” РНТС по машиностроене
12 14.06.2019г., ИРГР Садово Дни Ден на фермера ИРГР Садово, РНТС на специалистите от земеделието
13 18.06.2019г., 14.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на директорите на професионалните гимназии от област Пловдив /КДПГОП/ РНТС по лесотехника
14 18.06.2019г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Семинар Процедури по намиране и избиране на изобретател за наградата „Европейски изобретател за 2019 година“ РНТС на изобретателите
15 19.06.2019г., 14.00ч., зала НС на КТИ Кръгла маса "Ролята на държавата в съвременната икономика" РС на икономистите, КТИ
16 20.06.2019г., 14.00ч., зала 5, ДНТ Симпозиум Младежки симпозиум по роботика РС по автоматика и информатика
17 20.06.2019г., 10.0ч., Барселона Изложба / Научно – техническо пътуване ITMA 2019 – Международна изложба за текстилни машини РНТС по текстил, облекло и кожи
18 21.06.2019 г., ИТТИ Марково Среща Представяне на нови сортове ориенталски и едролистни тютюни ИТТИ Марково, РНТС на специалистите от земеделието
19 24-26.06.2019 г., Пловдив - център Изложба - базар „Най-доброто от българските пчелни продукти“ Дружество Акация, РНТС на специалистите от земеделието
20 25.06.2019г., 14.00ч., зала 5, ДНТ Обсъждане
  • Регионални прединвестиционни проучвания. Възможност за реализация в големи инфраструктурни проекти;
  • Проблеми в канализационната мрежа на град Пловдив.
ТО на НТС по водно дело, В и К Пловдив
21 25.06.2019г., 17.30ч., зала 6, ДНТ Клуб Клуб на еколога РНТС по лесотехника
22 27.06.2019г., 17,00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на електроспециалиста СЕЕС, РО на Съюза по електроника, електротехника и съобщения
23 28.06.2019 г., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на специалистите от земеделието РНТС на специалистите от земеделието
24 30.06.2019г., 10.00ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи
25 всяка събота, 15.00ч., зала 6, ДНТ Клуб Клуб „Космос” РНТС по транспорта

 

 
© 2005-2017 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys