Научно-Технически СъюзиЦентър за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Зала № 1 – 200 места

- голям екран, аудио уредба, презентационна техника;
- подходяща за разнообразни мероприятия – симпозиуми, конгреси, конференции, семинари, чествания и др.
Заседателна зала II – 20 места
- презентационна техника, интернет връзка, бяла дъска;
- подходяща за провеждане на семинари, срещи, обсъждания, обучение
Зала № 2 – 80 места
- голям екран, аудио уредба, презентационна техника;
- подходяща за провеждане на конференции, семинари, и др.
Заседателна зала III – 20 места
- презентационна техника, бяла дъска;
- подходяща за провеждане на семинари, срещи, обсъждания, обучение
Зала № 3 – 80 места
- голям екран, аудио уредба, презентационна техника;
- подходяща за провеждане на конференции, семинари, и др.
Учебна зала I - 18места
- презентационна техника;
- подходяща за провеждане на срещи, обсъждания, обучение
Зала № 5 – 32 места ( кръгла маса )
- аудио уредба, презентационна техника;
- предоставя прекрасни условия за провеждане на
презентации, обсъждания семинари, срещи и др.
Учебна зала 3 - 18 места
- презентационна техника;
- подходяща за провеждане на срещи, обсъждания, обучение
Зала № 6 – 90 места
- аудио уредба, презентационна техника, интернет връзка;
- отлични условия за провеждане на конференции, семинари,
срещи, обсъждания, обучение
Учебна зала 4 - 18 места
- презентационна техника;
- подходяща за провеждане на срещи, обсъждания, обучение
Менюто на кафенето, разположено на първия етаж на Дома на науката и техниката, предлага кафе, чай, какао, топъл шоколад и сокове, сандвичи и др. Сред другите приятни допълнения в това кътче е наличието на Wi Fi. Предлагат се и кетъринг услуги.