Начало Конференции и симпозиуми Зали Контакти НТС- Инженеринг Български Еnglish
Научно-Технически Съюзи Новини Актуално Месечна програма Партньори
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец юни 2023 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор
1 06.06.2023, 17.30ч.,
зас. зала 3 ДНТ - Пловдив
Семинар Хидроенергийно оползотворяване на водния потенциал на река Дунав НТС по енергетика - Пловдив
2 06.06.2023, ДНТ - Пловдив Клуб Клуб на директорите на професионалните гимназии - Пловдив НТС по лесотехника - Пловдив
3 06.06.2023, 17.30ч.,
зала 6 ДНТ - Пловдив
Клуб Клуб на еколога НТС по лесотехника - Пловдив
4 07.06.2023, 14.00 ч., ПГЕЕ - Пловдив Семинар "Представяне на IT проекти" НТС по автоматика и информационни технологии - Пловдив
5 08.06.2023, ДНТ - Пловдив Национална конференция Национална конференция „Екология и здраве“ 2023 - пролет НТС по хранителна промишленост - Пловдив, НТС по земеделие – Пловдив, НТС по машиностроене - Пловдив
6 08.06.2023, 17.30ч.,
зала 6 ДНТ
Клуб Клуб на озеленителя и лесоинженера НТС по лесотехника - Пловдив
7 10.06.2023, София Честване Участие в честването на Деня на икономиста и връчването на наградите на победителите в конкурса “Млад икономист“ 2023 – „Гласът на младите за силна икономика“ РСИ – Пловдив, СЕБ, КТИ АД, Етик Финанс АД
8 14.06.2023, 15.00ч.,
зала 6 ДНТ - Пловдив
Семинар Национален семинар по актуални теми и тенденции в строителството НТС по строителство - Пловдив
9 16.06.2023, Пловдив Тех Парк АД Семинар „Бяла книга за нова икономика 2022 – 2032“ РСИ – Пловдив, КТИ АД, СИБ
10 19-23.06.2023, УХТ Пловдив Обсъждане „Съвременни методи за автоматизиране на инженерния труд“ НТС по машиностроене – Пловдив,
кат. МАХВП на УХТ – Пловдив
11 20.06.2023г., 17.00ч.,
зас. зала 3 ДНТ - Пловдив
Семинар „Структура на патентната заявка“ НТС по интелектуална собственост - Пловдив
12 20.06.2023, 17.30ч.,
зала 6 ДНТ - Пловдив
Клуб Клуб на еколога НТС по лесотехника - Пловдив
13 26-27.06.2023, РУ „А. Кънчев“ , ТУ - Габрово Семинари Участие в Семинари по сигурността РУ „А. Кънчев“, ТУ – Габрово, НТС Габрово, НТС по мобилна и специална техника и технологии - Пловдив
14 30.06.2023, Централен военен клуб - София Семинар Участие в Семинар по сигурността Централен военен клуб - София, НТС по мобилна и специална техника и технологии - Пловдив

 

 
© 2023 НТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys