Начало Конференции и симпозиуми Зали Контакти НТС- Инженеринг Български Еnglish
Научно-Технически Съюзи Новини Актуално Месечна програма Партньори
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец май 2023 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор
1 02.05.2023 г., 17.30 ч.,
зас. зала 3 ДНТ
Семинар Развитие на енергетката в България през 2022 година НТС по енергетика - Пловдив
2 09.05.2023 г., 17.30 ч.,
зала 6 ДНТ
Клуб Клуб на еколога НТС по лесотехника - Пловдив
3 10.05.2023 г., ДНТ форум Планът за възстановяване и устойчивост на развитие на фирмите РС на икономистите, ПТП, КТИ АД, Орфей клуб уелнес АД
4 11.05.2023 г., 17.30 ч.,
зала 6 ДНТ
Клуб Клуб на озеленителя и лесоинженера НТС по лесотехника - Пловдив
5 12.05.2023 г., УХТ Честване Участие в честването на 50 годишнината на катедра МАХВП на УХТ НТС по машиностроене – Пловдив, кат. МАХВП - УХТ
6 16.05.2023 г., 17.00 ч.,
зас. зала 3 ДНТ
Семинар Как да получите патент НТС по интелектуална собственост - Пловдив
7 19.05.2023 г., 11.00 ч.,
зас. зала 2 ДНТ
Семинар Работна среща във връзка с нормативната уредба на законите свързани с кадастъра НТС по геодезия и земеустройство - Пловдив
8 19.05.2023 г., ДНТ Управителен съвет Избор на делегати за Общото събрание на Сдружението НТС по земеделие - Пловдив
9 23.05.2023 г., 17.30 ч.,
зала 6 ДНТ
Клуб Клуб на еколога НТС по лесотехника - Пловдив
10 м. май 2023 г., ХФ на ПУ
„П. Хилендарски“
Срещи Посещение на ученици, участници в областен кръг на олимпиадата по ХООС, в химически факултет на ПУ „П. Хилендарски“ НТС по химия – Пловдив
11 м. май 2023 г., ИРГР Садово Честване Ден на фъстъците ИРГР – Садово, НТС по земеделие - Пловдив
12 м. май 2023 г., ИРГР Садово Честване Ден на фермера в ИРГР - Садово ИРГР – Садово, НТС по земеделие - Пловдив
13 18-23.05.2023 г., ДНТ Обсъждане Подготовка за участието в конференцията „Екология и здраве“, 2023 - пролет НТС по хранителна промишленост
14 25-31.05.2023 г., ДНТ Обсъждане Възстановяване на паметника в Цар Симеоновата градина на Пловдив
 в чест на първия полет с балон над града
НТС по мобилна и специална
техника и технологии - Пловдив
15 м. май 2023 г., УХТ Честване Участие в честването на 70-годишнината на УХТ - Пловдив НТС по хранителна промишленост - Пловдив, НТС по машиностроене - Пловдив, РС на икономистите
16 всяка събота, 15.00 ч.,
ДНТ
Клуб Клуб „Космос” НТС по мобилна и специална
техника и технологии - Пловдив

 

 
© 2023 НТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys