Начало Конференции и симпозиуми Зали Контакти НТС- Инженеринг Български Еnglish
Езиково обучение Професионално обучение Компютърно обучение Месечен график на курсовете
"НТС- Инженеринг" ЕООД
За контакти:nts@hst.bg
0886 29 28 48; 032/263-213

„НТС - Инженеринг” - Пловдив е дружество, регистрирано по Търговския закон, собственост е на Сдружение „НТС с ДНТ - Пловдив” и с основен предмет на дейност: Професионална квалификация и професионално обучение на заети, безработни ,специалисти, учащи, военнослужещи . Осъществява дуално обучение и валидиране на знания и умения. Извършва също консултантска дейност по изготвяне на проекти ; проекто - конструкторска и технологична дейност; стандартизационни услуги; преводи; посредническа дейност.

Центърът за професионално обучение към „НТС - Инженеринг“ ЕООД провежда курсове, съгласно месечен график за обучение в условията на епидемиологична обстановка.

Извършваме професионална квалификация и професионално обучение по Лиценз №200312095 на НАПОО и можем да партнираме на работодатели по проекти на ОП “Развитие на човешките ресурси“ и да обучаваме безработни и заети лица с ваучери.

По част от професиите осъществяваме и дистанционно обучение.

За включване в обучението и допълнителна информация: „НТС - Инженеринг“ ЕООД - Пловдив, Дом на науката и техниката - Пловдив, ул. “Гладстон“1

инж. Атанас Куюмджиев

0886 292 848

nasko@hst.bg

„НТС– Инженеринг” е Доставчик на услуги, извършващ обучения с предоставяне на ваучери на заети и безработни лица по 36 професии и специалности, езикови компетентности по английски и немски езици, дигитална компетентност по Оперативна Програма ”Развитие на човешките ресурси“2014-2020. (тел. 032/26 32 13, 0886 /29 28 48).


„НТС Инженеринг” ЕООД може да се включи като Партньор на Кандидати, Работодатели по схеми от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и като подизпълнител по схема BG05M9OP001- 1.128 „Развитие на дигитални умения –компонент 2“ при извършване на дейности „Професионална квалификация” , „Езикова компетентност” - английски и немски език, и „Дигитална компетентност”.

Дружеството има над 35 годишен опит в професионалното, езиковото и компютърно обучение. Лицензирано е като Център за професионално обучение - Лиценз №200312095 на НАПОО - София. Извършва се обучение по 36 професии. Отличната материална база - Дома на науката и техниката - Пловдив, висококвалифицираните преподаватели, системата за управление на качеството по ISO 9001:2000 и Годишните доклади по качеството пред НАПОО са гаранция за успешно професионално, езиково и компютърно обучение на курсистите. „НТС Инженеринг” ЕООД може да се включи като Партньор на Кандидати, Работодатели по схема BG05M9OP001-1.002 „Активни” от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и като подизпълнител по схема BG05M9OP001- 1.003 „Ново работно място” при извършване на дейности „Професионална квалификация” , „Езикова компетентност” - английски и немски език, и „Дигитална компетентност”.

За включване в обучения и допълнителна информация: „НТС - Инженеринг“ ЕООД - Пловдив, Дом на науката и техниката - Пловдив, ул. “Гладстон“ 1, стоя №1. инж. Атанас Куюмджиев 0886 292 848 nasko@hst.bg

Минали проекти:

1. Проект BG 0004.03.03.014 „Професионална квалификация на безработни по професията”Монтьор на ВиК мрежи” и „Монтьор на електрични и електронни съоръжения” по програма ФАР с период на изпълнение 02.01.2003 -31.08.2003г

2.Проект ESF-2102-09-06001„Професионална квалификация на заети лица от „Р - Декса Трейдинг” ООД - Пловдив по професията „Работник в производство на облекло”.Срок на изпълнение 01.02.2009г.-31.07.2009г. Водеща организация:“Р - Декса Трейдинг“ ООД - Пловдив, партньор „НТС - Инженеринг“ ЕООД-Пловдив.

3. По - атрактивно обучение и професионално развитие на обучителите от „НТС - Инженеринг“ ЕООД - Пловдив по Проект№2015-1-BG01-KA102-014149 на програма „Еразъм+“на ЕС” 10.01.2016 – 31.05.2017

Набираме курсисти за курсовете:

1. Огняри
2. Електробезопасност до 1000V
3. Хладилна и климатична техника
4. Електрически инсталации
5. Графичен дизайн
6. Компютърно обучение-Windows’7,Office’2010
7. Валутни касиери
8. Оперативно счетоводство
9. Web - design
10. Програмист
11. Текстообработване
12. Английски език
13. Немски език
14. Газови горелки

Курсовете са включени в месечния график на “НТС - Инженеринг“ ЕООД - Пловдив

тел.: 032 26-32-13, 0886 29 28 48
 
© 2021 НТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys