Начало Конференции и симпозиуми Зали Контакти НТС- Инженеринг Български Еnglish
Научно-Технически Съюзи Новини Актуално Партньори
Новини

Удостоверение за вписване в регистъра на социалните предприятия на социално предприятие Клас А


ПРОФЕСОР Д.ИК.Н. АСЕН КОНАРЕВ Е УДОСТОЕН С „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ“
Проф. Конарев

Уважаваният професор в Университета по хранителни технологии и в академичните среди у нас д. ик. н. Асен Конарев бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза на УХТ-Пловдив“ на тържествен Академичен съвет в зала „Хоризонт“.
Регалиите на почетното звание – огърлие и папирус, му бяха връчени от ректора проф. Пламен Моллов под звуците на български народни песни в изпълнение на Академичния народен хор на АМТИИ.
При откриването на тържественото заседание ректорът заяви, че е радостен след почти 10-годишно прекъсване УХТ да присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на свой преподавател и че това се случва по времето на неговия мандат. „Сред десетки имена, получили почетното научно звание през годините, едва 7 от тях са преподаватели на Университета по хранителни технологии, а именно: проф. Христо Крачанов, проф. Димитър Балджиев, академик Мария Балтаджиева, проф. Трифон Иванов, проф. Стефан Дичев, проф. Иван Мургов, проф. Камен Луканов. Осми по ред в списъка на нашите почетни професори е проф. Асен Конарев, който безспорно е изключителен ерудит и авторитет, любим преподавател на поколения студенти, които вдъхновявани от неговата харизма и пример, поемат с увереност по пътя на предприемача“, каза още ректорът.
Проф. Моллов припомни, че почетното звание бе присъдено на проф. Конарев от Академичния съвет на УХТ на 12 септември 2023 г. за принос в развитието на университета и издигане авторитета на ALMA MATER ALIMENTORUM в академичните среди, бизнес сектора и обществото. Предложението бе направено от декана на Стопански факултет проф. д-р инж. Валентина Алексиева по инициатива на катедра „Икономика, предприемачество и управление“. На тържеството тя му връчи почетен плакет на Стопански факултет.
Проф. Конарев става доктор на икономическите науки през 1982 г., а професор по икономика и управление през 1987 година. Специализирал е в МГУ – Москва, в Хумболдт университет в Берлин, в Университет на Делауер в САЩ и др. Има над 250 научни публикации. Любим преподавател е на поколения студенти, част от които вече заемат водещи позиции във висшия мениджмънт. Удостояван е с множество награди, сред които са златна значка на Федерацията на научно-техническите съюзи, златен медал „Проф. Асен Златаров“, званието „Почетен член на ФНТС“, почетния знак на Пловдив за „Съществен принос в развитието на града, заслуги към неговите граждани и забележителни успехи в развитието на българската наука“.
В академичното си слово той заяви, че стремежът на преподавателите от УХТ винаги е бил да превърнат добрите студенти в таланти, а това е невъзможно да стане, ако не бъде докоснато сърцето на човека.
Искам да поздравя ръководството и Академичния съвет за успешния мандат, защото в него беше повишено равнището както на учебната, така и на научно-изследователската работа в университета, каза проф. Конарев. След това припомни на преподавателите, голяма част от които са били негови студенти в УХТ, че с достойнство реализират една професия, при която светейки за другите, изгарят.
На финала на своето слово отбеляза, че човек не е остарял, докато съжалението не замени мечтите му и призова присъстващите да не допускат това да се случи с тях. Благодари за високата чест и пожела на всички здраве.
2022-ра година е забележителна в историята на Пловдивската организация на научно-техническите съюзи. Навършиха се 100 години от създаването й.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В ПЛОВДИВ ПРАЗНУВАТ 100-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

 

2022-ра година е забележителна в историята на Пловдивската организация на научно-техническите съюзи. Навършиха се 100 години от създаването й.

Този юбилей бележи събитията през цялата година, създава настроение, вдъхва надежда и оптимизъм за творчество и нови планове, за развитие и обновяване.

Подготовката за честването на юбилея започна още в края на 2021-ва и началото на 2022-ра година. Бяха изпратени покани за тържеството, което предстоеше да се проведе на 14-ти юни 2022 г., до Община Пловдив и Областната администрация, до членовете на Управителния съвет на Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Национални научно-технически съюзи, до териториални организации на НТС в страната, до всички висши училища в града, до институти на Селскостопанска академия в Пловдив и страната, до организации, с които си партнира Сдружението, до ветерани и служители на Сдружението, отдали много години в помощ на научно-техническата дейност в града и региона.

Председателят на Управителния съвет на Сдружението, доц. д-р инж. Светозар Нейков, даде обстойно интервю за вестник „Наука и общество“, публикувано в мартенския му брой.

Бяха подготвени рекламни материали за празника, беше издаден алманах за историята и развитието на Сдружението „Научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“. Този алманах получиха всички гости, поканени и присъствали на тържеството, проведено на 14-ти юни в Дома на науката и техниката - Пловдив.

Празникът започна с откриването на изложба „100 години БИАД - основатели, архитекти, последователи“, посветена на сто годишнината от основаването на Пловдивския клон на Българското инженерно и архитектно дружество, наследник и правоприемник на който е Пловдивското сдружение на Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Изложбата беше подготвена от Пловдивската Регионална колегия на Камарата на архитектите, съвместно със Сдружението „Научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“ 

 

 image    image

Юбилейната изложба във фоайето на Дома на науката и техниката – Пловдив

 

Гост на тържеството беше кметът на Пловдив - Здравко Димитров, под чийто патронаж се провеждат всички събития през цялата година, свързани със стогодишния юбилей на Сдружението.

Гости на тържеството бяха и Зам. министърът на образованието и науката, проф. проф. д.ф.н. Генка Петрова - Ташкова, заместник областният управител на Пловдив - Николай Василев, зам. кметът по транспорт - Тодор Чонов, Председателят на Федерацията на научно-техническите съюзи в България – проф. дтн Иван Ячев, членове на Управителните съвети на ФНТС и Сдружението „НТС с ДНТ – Пловдив“, членове на Общото събрание на Сдружението, на ръководствата на пловдивските висши училища, директори и членове на ръководствата на институти на ССА от Пловдив и страната, представители на партньорски организации.

Тържеството беше открито от доц. д-р инж. Светозар Нейков - Председател на управителния съвет на Сдружението, след което кметът на Пловдив, Здравко Димитров поднесе кратко приветствие, в което подчерта доброто взаимодействие на Сдружението с Община Пловдив и изрази увереност, че тези отношения ще се запазят и в бъдеще в името на общественото благо и развитието на град Пловдив.

 

image

Откриване на тържеството от доц. д-р инж. Светозар Нейков - Председател на Управителния съвет на Сдружението „Научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката - Пловдив“

 

image

Приветствие на Кмета на Община Пловдив - господин Здравко Димитров