Начало Конференции и симпозиуми Зали Контакти НТС- Инженеринг Български Еnglish
Научно-Технически Съюзи Новини Актуално Партньори

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ - ПЛОВДИВ

 
Председател – проф. д.т.н. инж. Албена Стоянова
 
Секретар – инж. Лилия Жекова
 
Научно-техническият съюз по хранителна промишленост - Пловдив е едно от структурните звена на Сдружението „НТС с ДНТ – Пловдив“, създадено през 1922 г.
 
През своята дългогодишна история Пловдивската организация на научно-техническите съюзи преминава през различни етапи на развитие. За НТС по хранителна промишленост - Пловдив решаващи са промените, настъпили след 1955 г., когато към секциите на тази организация се създават десет научни отдела и две научни секции с 50 членове, в това число - професори, доценти, научни работници, рационализатори, лауреати и др.
 
На третия конгрес на Съюза на НТД, проведен през 1957 г., Пловдивската организация се представя с 12 секции с около 3 200 членове. В това време в региона има общо около 3800 специалисти. На този конгрес се възстановява името Научно-технически съюзи и се създават 11 отраслови секции, както и две секции по специалности. Един от тези отрасли е именно по хранителна промишленост.
 
Началото на научно-техническата дейност в региона поставят клубовете по интереси, обединяващи специалисти от различни области на науката и промишлеността, в това число - клубовете на рационализатора, на изобретателя и т.н.
 
Съществуването на ВИХВП (Пловдив) обуславя сериозните Съюза по хранителна промишленост както на национално, така и на местно равнище. През годините значим принос в работата на Съюза имат редица изявени учени и преподаватели от ВИХВП (от 2001 г. Университет по хранителни технологии):
 
- проф. д.т.н. инж. Стефан Данчев: Зам.-ректор по научно-изследователската и развойна дейност (от 1991 до 1993 г.); Зам.-ректор по научната работа (от 1993 до1995 г.); Ректор на ВИХВП (от 1995 до 1999 г.). Председател на УС на Сдружението, както и на НТС по хранителна промишленост. Проф. Стефан Данчев е удостоен със Златен медал „Проф. Асен Златаров“ на ФНТС.
 
- проф. д-р инж. Георги Сомов: декан на Технологичен факултет на ВИХВП Пловдив(1995-1999 г.); Зам.-ректор по учебната дейност (от 2003 до 2007 г. и от 2007 до 2011 г.). Участвал е в научни и експертни съвети и комисии към ЦКС, МВТУ, НЦВТУМПБУ, Колеж по туризъм – Бургас; Община Пловдив; бил е член на съвети на директори в предприятия от системата за общественото хранене и туризма, Зам. -Председател на УС на Сдружението „НТС с ДНТ – Пловдив“, участвал и в ръководството на Съюза по хранителна промишленост към ФНТС (до 2023 г.). Проф. Г. Сомов е удостоен със Златен медал „Проф. Асен Златаров“ (2012 г.) на ФНТС и му е присъдено званието „Заслужил деятел на ФНТС“ (2019 г.)
 
- доц. д-р инж. Димитър Димитров: председател на УС на НТС - Пловдив, член на УС на ФНТС, председател на КС на ФНТС (от 1992 до 2001 г.).
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ - ПЛОВДИВ Uphold Exchange  
- проф. д.т.н. инж. Стефан Дичев: декан на Технически факултет на ВИХВП - Пловдив (от 1980 до 1984 г.); Зам.-ректор по кадровия и научен потенциал и международното сътрудничество (от 1976 до 1979 г.); Зам.-ректор по научно-изследователската и развойна дейност (от 1987 до 1989 г.); Зам.-ректор по научната работа (от 1995 до 1999 г.). През 2002 г. е награден със златен медал „проф. Асен Златаров“ на ФНТС. Участвал и работил със съдействието на НТС по хранителна промишленост в редица проекти по програми на ЕС.
 
НТС по хранителна промишленост адекватно и своевременно отговаря на потребностите на времето – с обучителни курсове по професии от хранителната промишленост, например през 2002, 2003 и 2004 г. са организирани курсове за обучение на специалисти по „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки” (HACCP).
 
Днес НТС по хранителна промишленост в Пловдив обединява над 60 индивидуални членове, повечето от които са преподаватели и студенти от УХТ - Пловдив както и научни работници от Института по консервиране и качество на храните (Пловдив), към Селскостопанска Академия.
 
Забележително е взаимодействието между членовете в работата на тези звена на съюза, както и активността на индивидуалните членове на НТС по хранителна промишленост при организирането на различни научно-технически мероприятия в рамките на регионалния съюз, а също така и съвместни мероприятие с националния Съюз по хранителна промишленост.


 
© 2024 НТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys