Начало Конференции и симпозиуми Зали Контакти НТС- Инженеринг Български Еnglish
Научно-Технически Съюзи Новини Актуално Партньори

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ХИМИЯ - ПЛОВДИВ

Председател – Красимир Витларов

Секретар – Жулиета Янкова

Дейността на съюза е насочена в следните основни направления:
Осигуряване на професионално ориентирана информация за новости в областта на химията и технологията при различните производства.
Информиране за научно-технически прояви / конференции, семинари, фирмени срещи, изложби и др./ в страната и чужбина, както и организиране на такива .
Обсъждане проблемите на колегията и осигуряване на възможности за даване на становища пред съответните институции от позицията на професионалисти, свързани с опазване на околната среда и оползотворяване на отпадни и странични продукти.
Осъществяване на защита на творческите и професионални интереси на специалистите от отрасъла и преподавателите по химия; повишаване на тяхната активност; възможност за езикова, компютърна и друга квалификация.
Картотекиране и пълно използване на потенциала от специалисти в областта на химията и преподавателите по химия за консултантска, внедрителска и експертна дейност.
Осигуряване на контакти и съвместни прояви с международни неправителствени организации по химия.

 
© 2024 НТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys